Fodgyngen på VUC

Fodgyngen giver urolige børn på VUC ro til undervisningen.

Giv børn med udfordringer noget at bruge deres ekstra krudt på med fodgyngen fra SWNX. Fodgyngen har allerede en stor succes i Danmark og hjælper børn med udfordringer til at koncentrere sig om deres undervisning. VUC Syd prøvede SWNX for første gang sidste år, hvor den siden er blevet en fast inventar af undervisningen.

Mette Blindbæk er klasselærer for 15-16-årige i 8. klasse på Erhverv- og Uddannelseslinjen på VUC Syd. Eleverne er udfordret på forskellige måder enten med diagnoser eller andre former for sårbarhed og omsorgssvigt. Tre af eleverne fra Mettes klasse havde svært ved at finde koncentrationen til at sidde stille og følge med i undervisningen , især under de traditionelle fag som matematik og dansk, hvor de ikke brugte deres krop. Dette krævede mange ressourcer fra Mette og gik ud over resten af klassen.

De tre drenge fik fodgynger til at hjælpe dem med at finde den ro, de behøvede, og den gjorde en forskel for dem alle tre. Mette fortæller begejstret om Thomas* med ADHD, som fodgyngen især har hjulpet. Før ville han snurre rundt på sin stol under timerne og ikke holde øjenkontakt, men nu med fodgyngen har han mere ro til at følge med i undervisningen.

”Det virker ikke som om, Thomas tænker over, at han egentlig sidder og bruger den gynge hele tiden. Han bruger den uafbrudt og har nu meget fokus og øjenkontakt.

“I starten af skoleåret var han en smule negativ omkring matematik, men nu efter han er begyndt at bruge fodgyngen, hører jeg ikke et pip. Han sidder bare og regner for sig selv – og vil rigtig gerne arbejde selvstændigt. Han har også fortalt mig, at han er så glad for, at han har nemmere ved at sidde stille og koncentrere sig. Han har fundet roen.” – siger Mette.

Mere undervisningstid til resten af klassen.

Før fodgyngerne blev indført på Erhverv og Uddannelse, måtte Mette bruge meget tid på at sidde ved siden af Thomas og de andre to elever. Dette gjorde, at hun ikke kunne nå hele vejen rundt om klassen. Men det har fodgyngerne hjulpet med, mens de også har været til glæde for de øvrige elever. De har frigjort Mette, så hun kunne give sine andre elever mere hjælp. Thomas og de andre to elever går også begejstret hjem og fortæller deres forældre om fodgyngerne og deres effekt, at de nu kan gå til deres opgaver på en mere positiv måde, fortæller Mette.

”Fodgyngerne er fantastiske og gør, at eleverne kan holde koncentrationen i længere tid og får en meget bedre øjenkontakt. De hviler mere i sig selv, og jeg kan mærke, de er mere rolige, og det kan have en effekt på deres karakterer. Derudover giver det mig mere luft til at undervise de andre elever, fordi jeg ikke behøver at sidde og holde en enkelt elev i hånden hele tiden. Jeg kan nå hele klassen nu, hvor jeg før kun nåede halvdelen,” siger Mette.

Mette fortæller også, hvordan hun kan se en markant forskel i deres koncentration sammenlignet med undervisning, hvor de ikke har fodgyngen.

”Jeg vil klart anbefale fodgyngen til andre, som sidder med urolige børn i klassen. Helt sikkert. Vi kunne endda selv bruge den derhjemme ved aftenbordet, hvor det nogle gange kan være svært for min egen søn at sidde stille under maden. Derudover har fodgyngen en fed kvalitet, og materiale som er meget fleksibelt og slidstærkt. Og så er de smarte at se på, selvom de bliver brugt hver dag,” fortæller Mette.

*Af hensyn til eleven har vi ændret navnet.